2017 m. spalio 18 d., trečiadienis

Pasibastymai po Trakus ir apylinkes. Trečia dalis

Nors už lango jau gražus ruduo, kviečiu prisiminti vasarą ir dar šiek tiek pasibastyti po Trakus. Trečiąją pasakojimo dalį pradėsiu nuo Trakų pusiasalio pilies.


Čia įsikūręs Trakų istorijos muziejus. Tačiau jis manęs nesudomina, todėl tik nusiperku magnetuką ir išeinu laukan. Einu aplink


Trakų pusiasalio pilies statybą 14 amžiaus antroje pusėje pradėjo Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis. Pilį ne kartą niokojo kryžiuočiai. Po Vytauto Didžiojo mirties pilies tolesnė statyba nutrūko. Yra žinoma, kad šioje pilyje gyveno ir 1440 metais buvo nužudytas Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis. Vėliau pilis neteko savo reikšmės ir po truputį apleista. 18 amžiaus pabaigoje pilyje įsikūrė domininkonų vienuolynas. Pilis po truputį restauruojama ir tvarkoma. Taigi, eikime toliau. Liūdnos lietuvių tautos istorijos liudijimas ant pilies sienos

Kiek daug istorijų mena šios mūro sienos

Pilies kieme taip pat įdomu pasibastyti. Čia nuolat kažkas vyksta - tai riterių turnyrai, tai edukacinės stovyklos. Šiuo metu čia po kelių dienų turėjo prasidėti keramikos stovykla vaikams ir suaugusiems


Smagiai pasidairiusi po pusiasalio pilies teritoriją, grįžtu atgal ir suku į vieną iš seniausių Trakų gatvių - Karaimų

Būtent šioje gatvėje iki pat 19 amžiaus pradžios ir gyveno Vytauto Didžiojo iš Krymo 14 amžiuje atkelti karaimai. Tik vėliau jie išplito po visus Trakus. Labai jauki gatvelė, gražūs seni mediniai namukai

Visai šalia - Trakų ugniagesių valdosGalima apeiti iš kitos pusės ir pasigėrėti Totoriškių ežero žavingais vaizdais 
Bet grįžkime į Karaimų gatvę. Joje įsikūręs S.Šapšalo karaimų tautos muziejus, kurį mielai aplankau. Ekspozicija nedidelė, bet visai įdomi. 1927 metais Trakuose įvykęs pirmasis Lenkijos karaimų suvažiavimas dvasiniu vadovu išrinko plačiai žinomą karaimų visuomenės veikėją, mokslininką orientalistą Seraja Šapšalą, tuo metu gyvenusį Stambule. Tapęs hierarchu, jis pradėjo kaupti karaimų ir jiems artimų tautų dvasinės ir materialinės kultūros paminklus, ketindamas įkurti muziejų. Muziejus Trakuose pradėtas statyti 1939 metais, tačiau prasidėjęs karas statybas sustabdė. Po karo visa surinkta kolekcija buvo laikoma S.Šapšalo bute Vilniuje, tai ir buvo muziejus. 1951 metais muziejus panaikintas, surinkti eksponatai perduoti Mokslų akademijai. 1967 metais buvo atidaryta pirmoji Trakų istorijos muziejaus karaimų etnografinė paroda, kurios pagrindą sudarė S.Šapšalo sukaupta kolekcija. 1997 metais ši ekspozicija atnaujinta. 

 Šalia muziejaus - karaimų mokykla...


... ir maldos namai - kenesa, kuri, deja, remontuojama. Beje, sovietiniais metais tai buvo vienintelė Europoje veikusi kenesa


Toliau eidama Karaimų gatve, ant vieno namo aptinku atminimo lentelę
Simonas Firkovičius - vyresnysis karaimų dvasininkas, išrinktas dar 1920 metais. Jis buvo vienintelis karaimų dvasininkas Sovietų Sąjungoje. Tiesa, nemažai žmonių atvirai lankyti pamaldas bijojo, tačiau S.Firkovičius laimino santuokas ir gimusiuosius.
Dar šiek tiek jaukios Karaimų gatvės vaizdų

Būti Trakuose ir neaplankyti salos pilies būtų negerai. Pilyje įsikūrusiame muziejuje esu kelis kartus buvusi, todėl šį kartą nutariau tik pasibastyti aplink. Galvės ežeras ir pilis ryte, kai dar nėra turistųKeliauju link pilies

Pakeliui esančioje Karaimų (Karvinės) saloje stabteliu prie paminklo Vytautui Didžiajam

Turistų traukos objektas


Graži ir miela man ta Trakų pilis, todėl įkišu nosį ir į Didįjį pilies kiemą...

... o toliau ilgokai bastausi aplink, gėrėdamasi vaizdais ir mąstydama apie kažką gražaus

Metu žvilgsnį į Galvės ežerą - tolumoje boluoja Užutrakio dvaro rūmai


Galvėje ramiai supasi jachtosDar vienas žvilgsnis į pilį..
... ir neskubėdama einu tiltais atgal, besigėrėdama debesų tapyba ir ramiomis ežero vilnimis
Atsisuku dar kartą į pilį - vis tik galime didžiuotis, ją turėdami


Grįžtu į Karaimų gatvę ir einu ja tolyn

Prieinu Karaimų tiltą

Noriu dar aplankyti senąsias Trakų karaimų kapines. Nuorodų į jas Trakuose jokių, bet esu iš anksto pasižiūrėjusi žemėlapyje, kur jos. Iš Karaimų gatvės pasuku į kairę, į Žaliąją gatvę. Ja kažkiek paėjusi, pasuku takeliu į mišką, kuriame ir randu kapines. Tiesą sakant, galėtų būti kokia nors rodyklė...
Šios kapinės - naujosios karaimų kapinės. Senosios - visai šalia, už šimto metrų. Manau, kad pasibasčiau ir po tas, ir po tas. Jauku ir ramu buvo...Toliau basčiausi jau po Trakų apylinkes. Bet apie tai - kitas pasakojimas.