2016 m. spalio 30 d., sekmadienis

Po Aukštaitiją. Ukmergė. Antroji dalis

Pirmąją pasakojimo dalį baigiau ties posūkiu į Vienuolyno gatvę






Ši gatvė - tikra senamiesčio puošmena, restauruota ir sutvarkyta prieš keletą metų






Ukmergėje, kaip ir daugelyje Lietuvos miestų bei miestelių, iki Antrojo pasaulinio karo gyveno gana gausi žydų bendruomenė. Yra išlikę keletas pastatų, kadaise šiai bendruomenei priklausiusių. Pirmiausia - tai buvusi Didžioji sinagoga toje pačioje Vienuolyno gatvėje





Šis sinagogos pastatas statytas devyniolikto amžiaus antroje pusėje, sinagoga čia veikė iki 1941 metų. Po karo čia įkurta Sporto mokykla (kaip supratau, veikianti iki šiol). Devyniolikto amžiaus pabaigoje šalia Didžiosios sinagogos pradėjo steigtis kitos sinagogos, žydų dvasinė seminarija, Talmudo-Toros mokykla, našlaičių prieglauda ir kitos įstaigos. Apie tai liudija ant Didžiosios sinagogos sienos pakabinta atminimo lenta





Buvusi našlaičių prieglauda





Buvusi Talmudo-Toros mokykla, pastatyta pačioje dvidešimto amžiaus pradžioje. Jos statybą finansavo Ch.Frenkelis. Vėliau čia veikė žydų "Šviesos" gimnazija






Vienuolyno gatve....





...grįžtu į Vytauto gatvę. Visai šalia, kitoje gatvės pusėje, Kultūros centro kaimynystėje sveikinuosi su Dukstynos akmeniu





Šis akmuo rastas, kasant molio karjerą Dukstynos kaime. 1975 metais atvežtas į miesto centrą. Akmenį puošia Ukmergės miesto herbas. Šalia akmens auga Skambantis ąžuolas, kurio šakos, pučiant vėjui, skamba varpelių garsais





Pro medžių šakas man vėl moja gražuolė Šv.Trejybės bažnyčia


O aš einu toliau Kauno gatve




 Ukmergė - draugiškas miestas


Kažkur pakeliui išlikęs paminklas Sovietų vėliavnešiams





Šiek tiek paėjusi Kauno gatve tolyn nuo centro, prieinu buvusios arklių pašto stoties pastatą. Apie jį informacijos Internete minimaliai, net muziejaus darbuotoja, paklausta apie tai, nieko nežinojo. Keista...




Grįžtu atgal







Pasuku į jaukią Sodų gatvelę





Ukmergės Senamiesčio pradinė mokykla - jos pastatas taip pat statytas dvidešimto amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje


Kęstučio aikštėje pasisveikinu du šuneliu Keksu, serginčiu senamiestį. Granitinės skulptūros autorius - skulptorius Ričardas Širvelis





Nuo aikštės pasuku į Pilies parką, nuo kurio atsiveria miesto panorama. Pirmosios pasakojimo dalies pradžioje minėjau, kad čia stovėjusi mūrinė pilis







Leidžiuosi žemyn link Vilniaus gatvės







Jaukios Šventosios pakrantės







Perėjusi Šventosios tiltą, toliau sau smagiai žingsniuoju...


... kol prieinu buvusias žydų kapines. Jų vietą žymi nedidelis memorialas iš akmenų, o taip pat augalų kompozicija, vaizduojanti Dovydo žvaigždę








Kitoje gatvės pusėje, prie prekybos centro - paminklas Vilkmergėlei. Pasak legendos, šiose vietose medžiojęs kunigaikščio sūnus. Jį užpuolę vilkai. Tuomet pasirodžiusi čia gyvenusi mergelė-žynė ir sutramdžiusi vilkus. Todėl ir vadinama Vilkų mergele.





Kauno gatve grįžtu atgal link centro





Vėl žavingos Šventosios pakrantės






Iš toli šviečia  Švč. Panelės Užtarėjos sentikių cerkvė - unikalus medinės architektūros pavyzdys. Cerkvė pastatyta 1873 metais, šiuo metu vėl veikianti








Palei cerkvę eina keliukas link Ukmergės piliakalnio, stūksančio Šventosios ir Vilkmergėlės santakoje. Tai senas piliakalnis naudotas gynybai dar pirmajame tūkstantmetyje. Trylikto amžiaus pradžioje jo viršuje stovėjusi medinė pilis, sudeginta keturiolikto amžiaus pabaigoje








Jaukūs vaizdai nuo piliakalnio







Gražiai sutvarkytos piliakalnio prieigos








Apeinu aplink piliakalnį






Smagiai pasivaikštau Šventosios krantinės promenada. Sutvarkyta už ES pinigus, čia įrengta prieplauka baidarėms, dviračių ir pėsčiųjų takas, poilsio kampeliai, žaidimų aikštelė vaikams







Vėl išeinu į Vytauto gatvę, tačiau dar neinu link stoties. Pasuku į vieną iš šoninių gatvelių, kuria nusileidusi žemyn, prieinu senąsias stačiatikių kapines





Kapinės įkurtos aštuonioliktame amžiuje, tačiau ilgainiui apleistos





Devyniolikto amžiaus viduryje kapinės sutvarkytos. Pastatyta Viešpaties Prisikėlimo cerkvė








Neskubėdama einu link stoties. Iki autobuso dar turiu šiek tiek laiko, tai prisėdu gatvės kavinukėje ir tradiciškai pasimėgauju alumi





Puiki kelionė, graži diena, daug įspūdžių, jaukus ir mielas miestukas. Tikrai rekomenduoju aplankyti Ukmergę.