2017 m. rugsėjo 24 d., sekmadienis

Pasibastymai po Trakus ir apylinkes. Antra dalis

Pirmąją pasakojimo dalį baigiau, įžengdama į vieną iš pagrindinių Trakų miesto gatvių - Vytauto. Taigi, keliaukime šia gatve. Visai čia pat, dešinėje pusėje, mus pasitinka 82 numeriu pažymėtas namas


Tai gyvenamasis namas, statytas dar devynioliktame amžiuje. Pagrindinis įdomus jo akcentas - pastoginė galerija, einanti per visą fasado ilgį. Taip pat pasigėriu jaukiu senoviniu įėjimu į namą

Toliau eidama Vytauto gatve, labai greit prieinu nuorodą

Pamenu, prieš kelis metus bandžiau to buvusio vienuolyno ieškoti, bet nesėkmingai. Šį kartą esu nusiteikusi ryžtingai, todėl pasuku rodyklės kryptimi. Einu pro daugiaaukščius gyvenamuosius namus, kelias kyla į kalniuką, jau tikrai nueita daugiau nei 400 metrų... Jau mąstau sukti atgal, taip ir neradusi vienuolyno, tačiau vis tik prasibraunu pro kažkokias apdegusias buvusių sandėlių ir garažų liekanas, pro dilgėles ir šabakštynus. Ir vualia...

Apie šį buvusį vienuolyną informacijos yra itin mažai. Bernardinai šioje vietoje įsikūrė apie 1617 metus. Iš pradžių čia stovėjusios medinės bažnyčios, o 1750 metais pastatyta jau mūrinė bažnyčia. Manoma, kad tuo metu buvo perstatytas medinis arba net pastatytas ir pats mūrinis vienuolynas. Žinoma, kad vienuolynas turėjo gausią biblioteką. 1865 metais caro valdžia vienuolyną uždarė ir pavertė kalėjimu. Dvidešimto amžiaus pradžioje pastatai pradėjo nykti, visa tai vyksta iki šiol. 2000 metais buvo atsiradusi viltis atgaivinti šį istorinį reliktą, tačiau 2005 metais visa tai parduota privatiems asmenims ir toliau nyksta. Šiuo metu vėl atgyja diskusijos ir imamasi veiksmų šiai vietai atgaivinti. O kol kas yra taip...


Grįžtu į Vytauto gatvę ir einu toliau. Praeinu pastatą su liūdna istorija - kiekviename mieste ar miestelyje tokių ne vienas...


Trakuose mačiau ne vieną tokį jaukų pastatą


Vytauto gatvėje įsikūrusi ir Skaisčiausios Dievo Motinos Gimimo stačiatikių cerkvė

Stačiatikių bendruomenė Trakuose įsikūrė gana vėlai - tik devyniolikto amžiaus viduryje. Cerkvė pastatyta 1863 metais. Pirmojo pasaulinio karo metais pusė pastato buvo sugriauta, todėl ilgą laiką pamaldos vyko nuosavuose namuose. Tik 1938 metais, atlikus kapitalinį remontą, cerkvė vėl ėmė tarnauti tikintiesiems. Pasivaikštau aplink

Kitoje Vytauto gatvės pusėje - buvusi smuklė
Praeinu vienoje iš aikščių kūrybingai papuoštą remontuojamą pastatą

Netoliese - dar vienas įdomus pastatas, pažymėtas 21 numeriu

Tai vėlgi devynioliktame amžiuje statytas gyvenamasis namas, stovintis galu į gatvę. Šiame name kažkada buvusi parduotuvė arba smuklė

Priešais - kitas senas pastatas, bet mane labiau domina nuoroda

Todėl žygiuoju prie bažnyčios

Tai Trakų parapijinė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, vos prieš kelias savaites popiežiaus dekretu gavusi bazilikos titulą. Trakų parapijos bažnyčią 1409 metais įsteigė Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas. Nėra tikslių žinių, kada bažnyčia pastatyta, žinoma tik tai, kad 1479 metais jau turėjo savo kleboną. Tai reiškia, kad bažnyčia jau buvo pašventinta ir joje vyko pamaldos. Dabartinė baroko stiliaus bažnyčia minima nuo septyniolikto amžiaus pabaigos. 1700 metais prie bažnyčios pristatyta Riomerių koplyčia. 1803 metais bažnyčia ir jos valdos perduotos Vilniaus universitetui. Bažnyčia veikė ir sovietmečiu. Šiuo metu ji po truputį restauruojama. Bažnyčia garsėja savo stebuklingu Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslu. Pasivaikščiokime šiek tiek aplink bažnyčią
Užeikime vidun. Čia tikrai labai gražu ir jauku, o man net teko su choru giedoti Šv.Mišiose


Vytauto Didžiojo paveikslas

Rekonstrukcijos metu atidengti senųjų freskų fragmentai


Didysis altorius su stebuklinguoju paveikslu


Trakai artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejų rengiasi sutikti įspūdingu naujų varpų gausmu. Todėl šią vasarą į bažnyčią iš Lenkijos atkeliavo ir buvo pašventinti du nauji varpai. Pašventinti varpai kol kas yra bažnyčioje, juos gali apžiūrėti kiekvienas, o į varpinę juos planuojama įkelti tik kitais metais
Jauki senovinė Birutės gatvelė šalia bažnyčios
Šioje gatvelėje rasime ir dar vieną seną įdomų pastatąDabar tai gyvenamasis namas, o anksčiau buvusi parapijos mokykla. Įdomu tai, kad parapijos mokykla šalia Trakų bažnyčios veikė nuo pat bažnyčios įkūrimo. Šiame pastate - buvusioje klebonijos oficinoje - parapijos mokykla veikė nuo 1802 metų. Pastatas rekonstruotas 1960 metais, tačiau tiek išorė, tiek vidaus išplanavimas mažai pakeistas. 2003 metais kieme pastatyta Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu skulptūra (skulptorius Nerijus Kavaliauskas)
Grįžtu į Vytauto gatvę. Šioje vietoje siūlau pasielgti kiek kitaip nei įprasta - neiti toliau, o šiek grįžti atgal ir pasukti į ramią Trakų gatvelę link Totoriškių ežero
Netrukus prieinu man labai patikusius spalvotus beveik į žemę sulindusius namukusNetrukus pasuku į V.Kudirkos gatvę ir prieinu įdomų pastatą...

... kuriame vis dar įsikūrusi Trakų spaustuvė

Dar šiek tiek paeinu link ežero ir pamatau dar vieną seną įdomų pastatą

Jokios lentelės ant pastato nėra, o pats jis gana apleistas. Tačiau suprantu, kad tikrai senas. Šalia šunį vedžiojusios moteriškės paklausiau, kas tai per pastatas. Ji nelabai tvirtai atsako, jog lyg ir buvęs švietimo skyrius, tačiau daugiau nieko nežinanti. Aš smalsi, todėl grįžusi namo, parašau elektroninį laišką Trakų rajono savivaldybei. Po kelių dienų gaunu atsakymą, jog šiame pastate 1924-1957 metais veikusi Trakų mokytojų seminarija, rengusi pradinių klasių mokytojus.Toliau einu palei Totoriškių ežerą vingiuojančia Ežero gatve. Tyluma, ramuma, praktiškai nėra žmonių. Galiu pabūti su savo mintimis. Smagu čia pasivaikščioti...Tačiau turiu dar daug planų, todėl vėl grįžtu į Vytauto gatvę ties Karaimų skveru


Čia pat - buvusi Turgaus aikštė su jos viduryje stovinčiu Šv.Jono Nepomuko koplytstulpiu


Koplytstulpis minimas nuo 1622 metų. Dabartinį vaizdą jis įgavo devyniolikto amžiaus pirmoje pusėje, kai kolonos viršuje buvo pastatyta šventojo Jono Nepomuko skulptūra. Po 1863 metų sukilimo šventojo skulptūra nugriauta, o vietoj jos kolonos viršutinėje dalyje buvo pritvirtintas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės herbas su virš jos esančiu metaliniu Rusijos herbu – ereliu. Po pirmojo pasaulinio karo koplytstulpis atstatytas vėl su šv. Jono Nepomuko skulptūra. Sovietmečiu skulptūra iškelta, skandinta ežere, vėliau surasta ir atiduota į Trakų istorijos muziejų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, skulptūra restauruota ir grąžinta į koplytstulpį

Toje pačioje buvusioje Turgaus aikštėje pamatysime ir ryškiai mėlynos spalvos pastatą su baltomis kolonomis

Tai buvęs Rusijos imperijos pašto pastatas


Toliau laukia dar daug įdomių Trakų ir jų apylinkių kampelių. Bet apie tai - kitoje pasakojimo dalyje.