2017 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis

Pasibastymai po Trakus ir apylinkes. Pirma dalis

Šiemet nutariau išsamiau patyrinėti Trakus su apylinkėmis. Tam paskyriau du vasaros šeštadienius. Aplankiau Senuosius Trakus, iššniukštinėjau įvairiausius Trakų kampelius, nusibasčiau iki sentikių kaimo Daniliškių, daug klaidžiodama aplankiau Bražuolės piliakalnį, pameditavau Angelų kalvoje, pasigrožėjau Užutrakio kampeliais. Iš viso nuėjau daugiau nei 80 kilometrų. Apie visa tai ir papasakosiu. Savo pasakojimą pradėsiu nuo Senųjų Trakų. Pasak Wikipedijos, tai kaimas Trakų rajono rytuose, nuo Trakų nutolęs apie penkis kilometrus. Tačiau Senieji Trakai Lietuvos istorijoje svarbūs tuo, jog būtent čia buvusi senoji Lietuvos sostinė, kurią įkūrė Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas. Spėjama, kad čia, buvusioje Senųjų Trakų piliavietėje, gimė Vytautas Didysis.
Į Senuosius Trakus važiuoju traukiniu - beje, susisiekimas labai geras, per dieną važiuoja ne vienas traukinys. Kelionė trunka šiek tiek mažiau nei pusvalandį. Taigi - Senieji Trakai...Ankstyvas vasaros rytas, žmonių praktiškai nėra, tyla ir ramybė. Išėjusi iš geležinkelio stoties perono, suku link bažnyčios ir buvusios piliavietėsŠiek tiek išsukus iš pagrindinės gatvės - Senųjų Trakų lenkiška pagrindinė mokyklaMieli medinukai šalia mokyklosToliau einu ir grožiuosi jaukiais Senaisiais Trakais - gatviniu kaimu

Piliavietė jau čia patŠiuo metu piliavietės teritorijoje stovi Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia, sujungta su Viešpaties Apreiškimo benediktinių vienuolynuPirmąją bažnyčią šioje vietoje pačioje penkiolikto amžiaus pradžioje pastatė Vytautas Didysis. Dabartinė mūrinė bažnyčia, turinti neogotikos bruožų, pastatyta pačioje devyniolikto amžiaus pabaigoje. Kadangi ankstyvas šeštadienio rytas, į bažnyčios vidų nepateksiu. Sutiktas šventorių šluojantis parapijietis į mano lietuvišką pasisveikinimą atsako rusiškai ir pasiūlo atvykti rytoj, t.y. sekmadienį, kada čia vyks šventė. Padėkoju ir pasivaikštau aplink...Prieinu bedediktinių vienuolynąSenuosiuose Trakuose įsikūręs Viešpaties Apreiškimo arba benediktinių moterų vienuolynas. Jame šiuo metu gyvena šešios Šv.Jono Apaštalinių seserų kongregacijos vienuolės. Tai vienas seniausių vienuolynų Lietuvoje, menantis šešioliktąjį amžių. Vienuolynas nėra uždaras, vienuolės aktyviai dalyvauja visuomeninėje ir parapijos veikloje. Vienuolynas turi savo svečių namus, kur galima apsistoti maldai ir meditacijai. Apie vienuolyną ir jame vykstančius renginius galima sužinoti vienuolyno Interneto tinklapyje http://www.senujutrakuvienuolynas.org/
Kadangi buvo ankstyvas rytas, tai šalia vienuolyno nebuvo nei gyvos dvasiosVisai šalia vienuolyno tolumoje pamatau nedidelę giraitę
Greičiausi čia ir buvusi pagrindinė pilis, o gal čia buvo pagoniška šventykla? Greičiau pastaroji, nes labai tinkama tam vieta, o ir nedidelį aukurą aptinku
1998-2000 metais Trakus ir Senuosius Trakus sujungė simbolinis Vytauto Didžiojo kelias. Trakų istorinio nacionalinio parko iniciatyva tarp Trakų ir Senųjų Trakų pastatyti devyni įvairių meistrų sukurti mediniai koplytstulpiai. Vytauto Didžioji kelias prasideda netoli Trakų, o baigiasi šalia Senųjų Trakų bažnyčios. Tačiau aš šį kelią pradėjau nuo pabaigos - Senųjų Trakų. Visai šalia bažnyčios - Švč. Mergelė Marija su kūdikiu (sukurta 1998 metais, skulptorius B.Margevičius)
Dar šiek tiek pasimakaluoju aplink bažnyčią...... ir neskubėdama grįžtu atgal link geležinkelio... Gatvinis Senųjų Trakų kaimas - architektūros draustinis


Tikrai labai jauki vieta
Šalia geležinkelio - antroji Vytauto Didžiojo kelio skulptūra Šv.Benediktas (2000m., skulptorius A.Lik)


Su geležinkeliu Senieji Trakai nesibaigia. Kitoje geležinkelio pusėje - biblioteka...


ir seniūnija...


Kelias veda tolyn......iki trečiosios Vytauto Didžiojo kelio skulptūros - Kęstučio ir Birutės (1999m., skulptorius A.Vaištaras)
Nutariu dar šiek tiek pasukti į šoną, o netrukus prieinu Senųjų Trakų lietuvišką Kęstučio pagrindinę mokyklą


Įdomi skulptūra šalia mokyklos


Vėl grįžtu į pagrindinį kelią - Senieji Trakai baigiasi


Iki Trakų - visai netoli...... juo labiau, kad nutiestas puikus pėsčiųjų ir dviračių takas...


... tik tenka vis šokinėti iš vienos kelio pusės į kitą, nes Vytauto Didžioji kelio skulptūros išsidėstę skirtingose kelio pusėse. Netrukus prieinu paties Vytauto Didžiojo skulptūrą (2000m., skulptorius N.Kavaliauskas)Prieinu kaimą įdomiu pavadinimu

Čia pat - penktoji Vytauto Didžiojo kelio skulptūra Pieta (1999m., skulptorius B.Margevičius)Kelias veda tolyn

Labai greitai prieinu šeštąją Vytauto Didžiojo kelio skulptūrą - Šv.Kotryną (2000m., skulptorius S.Milašius)
Jau Trakų pradžia...


... bet vis dar apylinkės - gražios, jaukios, mielosČia pat septintoji Vytauto Didžioji kelio skulptūra - Pabėgimas į Egiptą (1999m., skulptorius N.Kavaliauskas)
Aštuntąją skulptūrą rasti sudėtingiau - ji užsislėpusi apžėlusiame plote šalia ne vieno kelio susikirtimo. Tai Šv.Kazimieras (1999m., skulptorius A.Lik)
Paskutinė (arba pirmoji) Vytauto Didžiojo kelio skulptūra - šalia plento Vilnius-Trakai, todėl tenka šiek tiek nutolti nuo Trakų. Tai Šv.Jurgis (1998m., skulptorius B.Margevičius) Šalia skulptūros - poilsio aikštelė, kurioje prisėdu, pailsiu, suvalgau javinuką. Ir žygiuoju į Trakus. Pakeliui - kapinės, kurių neplanavau lankyti, tačiau kažkodėl nutariau įkišti snapą. Ir neveltui...


 Kapinių prieigose - lenkų kareivių, žuvusių Trakų apylinkėse 1919-1920 metais, kapai


Pasibastau po kapines
 Prieinu paminklą žuvusiems už Lietuvos laisvę
  Einu kapinių pakraščiu, nes toliau mačiau senus paminklus. Pakeliui pamatau...


... ir dar vieną, ir dar vieną...Pasirodo, senosios žydų kapinės. Netikėtas atradimas...

Dar šiek tiek pasibastau tarp senų katalikiškų paminklų


Pasibasčiusi po kapines, žygiuoju pro Trakų geležinkelio stotį
Nusileidžiu link ramaus Lukos (Bernardinų) ežero ir neskubėdama einu pakrante, gėrėdamasi rytine ežero mistika


Prieinu posūkį į Vytauto gatvę, nuo kur iš esmės pradėsiu pasibastymą po Trakus...... bet apie tai - kitose pasakojimo dalyse.